Ռեկվիզիտներ

Անվանում

"Մաքս Օիլ" ՍՊԸ

ՀՎՀՀ

02662703

Բանկ

"ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ" ՓԲԸ

Հ/Հ

1570026452480100

Հասցե

ք. Երևան, Էրեբունի 12/4

Տնօրեն

Կ. Մելքոնյան

Հեռ.

8898, 060756751, 044889988

էլ. փոստ

acc@maxoil.am